Voor al uw vragen en/of problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 / 547 58 71 - info@ombudsman-insurance.be - http://www.ombudsman-insurance.be.