De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op Belgische financiële sector.

ZKG Insurance (groepering van de kantoren Peeters, Geers en Devos met maatschappelijke benaming A in't Kwadraat), verzekeringsmakelaar met als toelatingsnummer 039463A, is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA (toezichthoudende overheid), te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.