De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op Belgische financiële sector.

Zakenkantoor Geers, verzekeringsmakelaar met als toelatingsnummer 039463A, is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA (toezichthoudende overheid), te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.